Kancelaria Adwokacka
Adwokatów Marty Franielczyk i Artura Moćko

 • tel./fax 32 630 74 44

Zakres działalności kancelarii

Główne obszary praktyki

Klienci indywidualni

Prawo karne

 • Obrona w postępowaniu karnym oraz karno skarbowym
 • Reprezentowanie osób występujących w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego

Prawo cywilne - prowadzenie spraw

 • O odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • Dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi
 • O zapłatę, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę posiadania i własności

Prawo rodzinne - prowadzenie spraw

 • Prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Prawo spadkowe

 • Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu oraz polecenia, doradztwo w kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe

Prawo odszkodowawcze - prowadzenie spraw

 • Prowadzenie spraw o uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane wskutek wypadku obrażenia ciała, śmierci osoby bliskiej. Jak również sprawy o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku błędu medycznego.

Podmioty gospodarcze

 • Obsługa spółek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Świadczenie pomocy oraz doradztwa przy zakładaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego, oraz rejestracji wszelkich związanych z tym zmian
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sprawach gospodarczych, cywilnych administracyjnych zarówno przed sądami powszechnymi jak i polubownymi
 • Obrona w sprawach karnych oraz karno skarbowych związanych z uczestnictwem w spółce bądź z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Redagowanie i opiniowanie umów
 • Windykacja należności
 • Pomoc w prowadzeniu negocjacji

Klienci zagraniczni

 • Świadczymy pomoc prawną osobom przebywającym poza granicami kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa w Kancelarii
 • Jest to przede wszystkim istotne w sprawach karnych związanych z aresztowaniem i poszukiwaniem listem gończym, jak również w związku z wykonywaniem kar i środków karnych
 • Klientom przebywającym poza granicami kraju oferujemy także pomoc w sprawach rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty) spadkowych oraz odszkodowawczych. Ponadto oferujemy również obsługę przedsiębiorcom zagranicznym
 • Usługi świadczymy również w języku angielskim

Skontaktuj się z nami

Piekary Śląskie
ul. Bytomska 154

tel./fax 32 630 74 44
tel. 665 33 33 25

Zabrze
ul. Dworcowa 8a

tel./fax 32 271 06 55
tel. 32 271 29 11

© 2018 All rights Reserved.

Close Menu